+48 731 539 021 kontakt@cactusink.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data publikacji: 25.05.2021r,

 

Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Florek Cactus INK,
zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446, REGON:
380032050, adres do doręczeń: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, wypełniając obowiązki
wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),
pragnie przekazać Użytkownikom Strony i Klientom Studia informacje dotyczące przetwarzania i
ochrony danych osobowych.
Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą zrozumieć, jakie Dane Osobowe zbiera i
przetwarza Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Florek Cactus
INK, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie prawa w związku z ochroną Danych
Osobowych przysługują Użytkownikom i Klientom.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, dla ułatwienia został przygotowany spis
treści Polityki Prywatności:
§ 1 Postanowienia dotyczące podstawowych zasad korzystania ze Strony i Usług Studia
§ 2 Cel i podstawa prawna przetwarzanie Danych Osobowych
§ 3 Bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych
§ 4 Inspektor Ochrony Danych Osobowych
§ 5 Twoje uprawnienia
§ 6 Zgłoszenie żądań związanych z realizacja Twoich uprawnień
§ 7 Odbiorcy Danych Osobowych
§ 8 Okres, przez który Dane Osobowe będą przechowywane
§ 9 Pliki cookies i inne technologie śledzące
§ 10 Logi serwera
§ 11 Wtyczki do serwisów społecznościowych
§ 12 Zgoda marketingowa
§ 13 Profilowanie
§ 14 Zmiany Polityki Prywatności
§ 15 Postanowienia końcowe
O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie postanowiono inaczej, następujące wyrażenia będą
miały znaczenie podane poniżej:

 

Definicje:
Administrator – Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Florek
Cactus INK, zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446,
REGON: 380032050, adres do doręczeń: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz;
Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym
wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w
korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej
podobnej technologii;
Klient Studia – osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem ukończenia 16 roku życia i
posiadania zgody opiekuna prawnego, która zawiera umowę na wykonanie Usługi ze Studiem;
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na
rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których
Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z
punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu
Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki
Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności;
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe przetwarzane przez
Administratora, np. osoba odwiedzająca Stronę Administratora (Użytkownik), osoba kierująca do
niego zapytanie w formie e-maila, poprzez formularz kontaktowy lub Klient Studia;
Polityka Prywatności – niniejsza Polityka przetwarzania Danych Osobowych;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego pełna treść
znajdziesz tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
Strona – strona internetowa https://cactusink.pl/ i jej podstrony;
Studio – Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Florek Cactus INK,
zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz, NIP: 6391982446, REGON:
380032050 prowadzący działalność Studia w dwóch lokalizacjach:
1) ul. Sudecka nr 4/6, 47-400 Racibórz
2) ul. Ofiar Terroru nr 63, 44-280 Rydułtowy;
Usługa – to świadczona przez Studio na rzecz Klienta usługa polegająca na laserowym usuwania
tatuażu, piercingu lub wykonania tatuażu na podstawie autorskiego wzoru tatuażu na zasadach
określonych w regulaminie Studia;
Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

 

§ 1

 

Postanowienia dotyczące podstawowych zasad korzystania ze Strony i Usług
1. Administratorem Strony jest Marcin Florek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Marcin Florek Cactus INK, zarejestrowaną pod adresem: ul. Sudecka nr 4/6, 47-400
Racibórz, NIP: 6391982446, REGON: 380032050.
2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności możesz skontaktować się
z Administratorem pod adresem: kontakt@cactusink.pl , proszę miej świadomość, że
kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy
udostępniony na Stronie czy dodając komentarze na Stronie przekazujesz swoje Dane
Osobowe. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Twoje Dane Osobowe były
bezpieczne, w tym uważnie dobiera podmioty, z którymi współpracuje, aby zapewnić Ci
odpowiedni standard bezpieczeństwa Twoich danych.
3. Korzystanie z tej Strony jest dobrowolne.
4. Nie jesteś też zobowiązana / zobowiązany do przekazywania Administratorowi swoich
danych,  jednak nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości
wykonania danej Usługi i osiągnięcia określonego celu, przykładowo skontaktowania się z
Administratorem celem zapisu na Usługę. 
5. Strona https://cactusink.pl/ podobnie jak wiele innych stron, z których korzystasz
wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania (Pliki cookies i inne
technologie śledzące opisane są w § 9 Polityki Prywatności).
6. Strona korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe
informacje na temat Twoich odwiedzin Strony, przykładowo podstron, które wyświetliłeś,
czy czasu, jaki spędziłeś na Stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy
Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies na
swojej przeglądarce możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim
przypadku z Google Analytics, czy nie.
7. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu
społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików
cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram.

 

§ 2

 

Cel i podstawa prawna przetwarzanie Danych Osobowych

 

Dane Osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania Strony
https://cactusink.pl/, mediów społecznościowych czy korzystania z Usług Studia mogą być
przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony
internetowej, w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
2) archiwalnym i dowodowym – na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów, w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na

 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;
3) kontaktu z Administratorem – kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail lub formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie
przekazujesz swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie
adresu e-mail w tym przypadku jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania
kontaktu. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, na podstawie
Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu. Twoje Dane Osobowe będą
przetwarzane również po zakończeniu kontaktu na potrzeby wykazania jej przebiegu w
przyszłości, w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do zawarcia i/lub wykonania Umowy lub podjęcia
działań na żądanie;
4) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją Usługi – w tym wypadku
Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli
niezbędności do zawarcia i/lub wykonania Umowy;
5) kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego –
w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli na podstawie Twojej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeśli jesteś już Klientem Studia;
6) przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – w tym
wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO,
czyli ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego;
7) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z Usługą — w tym wypadku Twoje
Dane Osobowe są przetwarzane na podstawi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności
do zawarcia i/lub wykonania Umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
8) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — w tym wypadku Twoje
Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa; oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
9) udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ofertach Administratora — w tym
wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
czyli na podstawie Twojej zgody;
10) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — w tym wypadku Twoje Dane
Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadnionego interesu Administratora,
11) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów
lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – w tym wypadku Twoje Dane
Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadnionego interesu Administratora;
12) w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Cactus-Ink, kont w portalu
Instagram pod nazwami Użytkownika cactusinkrydultowy i cactusinkraciborz i

 

wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych –
w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
13) w celu wysyłania Newslettera – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na przetwarzaniu danych w celach marketingu
bezpośredniego oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli na podstawie Twojej zgody;
14) wykonania rezerwacji terminu Usługi oraz prawidłowej realizacji zawartej umowy o
wykonanie Usługi lub zrealizowania Vouchera poprzez wykonanie Usługi, podjęcie
niezbędnych działań przed wykonaniem Usługi, przesłania oferty (np. reklamowej) na
prośbę Użytkownika — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do zawarcia i/lub wykonania
Umowy;
15) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień i/lub wykonania
Usług — w tym wypadku Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, czyli spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
16) wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – w tym wypadku Twoje Dane
Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie
Twojej zgody;
17) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu
wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Studio – w tym wypadku Twoje Dane Osobowe
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego
interesu Administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia
Studia.

 

§ 3

 

Bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych

 

1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że
wszystkie operacje na Danych Osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby
uprawnione.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie
Administratora.
3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych
zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń, a w razie konieczności będzie wdrażał
dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

§ 4

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

1. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych
osobowych.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Dane Osobowe mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność
pozyskania od Administratora tych danych.

 

§ 5
Twoje uprawnienia

 

1. RODO w art. 16 -21 przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako Administrator Twoich
danych otrzymałem od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek
udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako Administrator danych
mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie
będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy
przetwarzam Twoje Dane Osobowe i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną
odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące;
2) prawo do sprostowania Danych Osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym
jako Administrator Twoich Danych Osobowych sprostował dane nieprawidłowe lub
uzupełniła dane niekompletne;
3) prawo do usunięcia Danych Osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że
możesz domagać się ode mnie jako od Administratora Twoich Danych Osobowych ich
usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje Dane Osobowe zostały
przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się aby Twoje Dane Osobowe,
które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych
administratorów. Jako Administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje
żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje Dane
Osobowe, które podlegają usunięciu;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz
domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję
się tak na przykład gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo
kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że
możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane przez
Administratora;

 

6) prawo do przenoszenia Danych Osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie
przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi;
7) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym
momencie, jeżeli taką zgodę wyraziłeś, przy czym Administrator informuje, że
odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych
Osobowych, którego dokonano przed odwołaniem zgody.
8) prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych
Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych
Osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych
Osobowych, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, miejsce
pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w
odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Tyczy
się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie. W celu poznania
ograniczeń dotyczących odsyłam do treści RODO.
§ 6

 

Zgłoszenie żądań związanych z realizacja Twoich uprawnień
Żądanie dotyczące realizacji Twoich uprawnień możesz złożyć: 
1) w formie pisemnej: Marcin Florek Cactus INK adres do doręczeń: ul. Sudecka nr 4/6,
47-400 Racibórz.
2) drogą e-mailową na adres: kontakt@cactusink.pl

 

§ 7

 

Odbiorcy Danych Osobowych

 

1. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług
Administrator korzysta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej Studia oraz
dokonywaniem publikacji na Stronie https://cactusink.pl/.
2. Dostęp do Twoich Danych osobowych mogą mieć:
1) pracownicy i współpracownicy Studia upoważnieni do przetwarzania Twoich Danych
Osobowych na polecenie Administratora w celu świadczenia Usług;
2) urzędy np. urząd skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych
związanych z rozliczeniami i księgowością.
3) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług
teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

 

b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń
związanych z prowadzoną przez Studio działalnością gospodarczą i obrony przed
roszczeniami;
c) biuro rachunkowe;
3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Dane Osobowe mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak,
że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany
przez przepisy europejskie. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook
dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże
każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania
aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych, dla Twojej wygody podaję linki
w § 7 ust. 5 Polityki Prywatności.
4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzysta Administrator zostali oni
podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające Dane Osobowe w
obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające Dane Osobowe poza
Unią Europejską.
1) Podmioty przetwarzające Dane Osobowe w obszarze Unii Europejskiej:
a) Piotr Wieder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WIEDER PIOTR
"GOTAX", zarejestrowaną pod adresem: ul. Gwiaździsta, nr 33, 47-400 Racibórz,
NIP: 6390008454, REGON: 271809763, biuro rachunkowe w celu wystawienia
dokumentów księgowych i rozliczeń;
b) LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503852, REGON:302693647,
NIP:7831711517, serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i
hostingu, w celu przechowywania Danych Osobowych na serwerze, jak również w
celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery tej firmy;
c) Versum Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 90, 43-300
Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000581756, REGON: 362795750, NIP: 9372676744,
serwis świadczący usługi zarządzania rezerwacjami, w celu przetwarzania Danych
Osobowych w systemie informatycznym Versum służącym do umawiania wizyt
Klientów Studia;
d) XYBRYZT sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, os. Dąbrówki 1A/28, 44-300
Wodzisław Śląski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000673406, REGON: 367028764, NIP: 6472577974,
agencja reklamowa i dostawca usług technicznych i organizacyjnych systemu
informatycznego, w celu zarządzania Stroną;
e) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu
korzystania z usług Google,
2) Podmioty przetwarzające Dane Osobowe poza terytorium Unii Europejskiej:

 

a) Google LLC – w celu korzystania z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz
weryfikacji ruchu na Stronie;
b) Facebook Inc. i spółki powiązane – w celu korzystania z wtyczek społecznościowych,
systemu komentowania, dzielenia się/udostępniania treści i Pixela Facebooka;
c) YouTube by Google LLC – w celu osadzania materiałów audiowizualnych na stronie
Administratora.

 

5. Cel i zakres gromadzenia Danych Osobowych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w
tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności
zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do zapoznania z
którymi Cię zachęcam:
1) Facebook – https://www.facebook.com/policy.php 
2) Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
3) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875 

 

§ 8

 

Okres, przez który Dane Osobowe będą przechowywane

 

1. Dane Osobowe zawarte w indywidualnej dokumentacji przed usługowej i umowie będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a także przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanej Usługi zgodnie z przepisami prawa.
2. Dane Osobowe wymagane przepisami prawa, w tym prawa podatkowego będą
przechowywane przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i
usług.
3. Dane Osobowe pozyskane w celach marketingowych Studia będą przetwarzane tak długo,
dopóki nie cofniesz dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
4. Dane Osobowe pozyskane w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Studia przy
wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego Studia, rejestrującego wizerunek Klienta będą
przechowywane przez okres do 2 miesięcy.
5. Okresy przechowywania Danych Osobowych wskazane w latach liczone są na koniec
każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania Danych Osobowych. Ma to na
celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania Danymi Osobowymi.

 

§ 9

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

1. Strona https://cactusink.pl/ używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania
plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na ich użycie.

 

3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu, z którego korzystasz
przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez Administratora
(„cookies” własne), w celu zapewnienia prawidłowego działania tej Strony, a także przez
systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta („cookies”
zewnętrzne).
4. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
Więcej na ten temat dla przeglądarki Google Chrome znajdziesz tutaj: 
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl i
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
5. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej
chwili z nich zrezygnować. W każdej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć ciasteczka
zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron
internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u
producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać na
Stronie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
6. Strona https://cactusink.pl/ wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co
umożliwia korzystanie z funkcji tej Strony. 
7. Strona https://cactusink.pl/ wykorzystuje następującą technologię śledzącą:
1) Google Analytics – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy
statystyk niniejszej Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do
analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie
i rozwój Strony.
2) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki
powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam,
pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do
określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).

 

§ 10
Logi serwera

 

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest
Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują
m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym, z którego korzystasz.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z
serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.

 

§ 11

 

Wtyczki do serwisów społecznościowych

 

1. Strona z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: 
Facebook i Instagram, dalej jako: „Serwisy społecznościowe”.
2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z profilem Studia na wskazanych
serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją Stronę ze
swojego adresu IP.
3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz Stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje
profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w
tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy
społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
4. Serwisy społecznościowe nie przekazują Administratorowi informacji o gromadzonych
danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji
dotyczących prywatności na Serwisach społecznościowych kontaktuj się bezpośrednio z
serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane wyżej
w § 7 ust. 5 Polityki Prywatności.
5. Jeżeli nie chcesz aby Serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich
wizyt na Stronie to rekomendowanym rozwiązaniem jest wcześniejsze wylogowanie się z
Serwisów społecznościowych.

 

§ 12
Zgoda marketingowa

 

1. W celu zapisu na Newsletter należy przekazać Administratorowi swój adres e-mail, imię,
nazwisko i datę urodzenia za pośrednictwem formularza zapisu do Newsletteru
dostępnego w Studiu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do
Newsletteru. Uzyskane w ten sposób Dane Osobowe są dodawane do listy mailingowej w
celu wysyłania Newsletteru.
2. Zapis na Newsletter oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności oraz
wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newsletteru, w tym m.in.
do informowania o prowadzanych działaniach marketingowych, w tym nawiązywaniu
relacji handlowych, wysyłaniu ofert, informacji o usługach, promocjach i rabatach
oferowanych przez Administratora.
4. W każdej chwili możesz zrezygnować z chęci otrzymywania Newsletteru, co spowoduje
zaprzestanie jego wysyłania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce
Prywatności. Zrezygnowanie z Newsletteru polega na wysłaniu wiadomości e-mail na
kontakt@cactusink.pl z informacją „Wypisuję się z Newsletteru”.
5. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas subskrypcji / zapisu na Newsletter,
chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania

 

Newsletteru nie prowadzi jednak do usunięcia Danych Osobowych z bazy Administratora.
Twoje Dane Osobowe nadal będą przechowywane w systemie w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem Newsletteru, w szczególności na
potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newsletteru, co
stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
6. W każdej chwili możesz sprostować swoje Dane Osobowe zapisane w bazie
newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w
art. 20 RODO.

 

§ 13
Profilowanie

 

1. Twoje Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, mających wpływ na Twoje prawa, obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO.
2. W ramach Strony i technologii śledzących Twoje Dane Osobowe mogą być profilowane, co
pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty Studia. Nie powinno to mieć jednak żadnego
wpływu na Twoją sytuację prawną, w szczególności na warunki Umów, które zamierzasz
zawrzeć czy już zawarłeś ze Studiem. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i
kierowanych do Ciebie reklam. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z Danymi
Osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie rezerwacji Usługi. Wynikają one z
danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania
na Stronie.
3. Przysługuje Ci prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono
negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.
§ 14

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 25.05.2021 r. i zastępuje wcześniej
obowiązującą politykę prywatności.

 

§ 15
Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie https://cactusink.pl/ stanowią przedmiot praw
autorskich Administratora (ponieważ są wynikiem intelektualnej twórczości
Administratora).
2. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej,
uprzedniej zgody, wyjątkiem jest sytuacja kopiowania jedynie na użytek osobisty.

 

 

 

XZT.PL Call Now Button